Voordelen

GroupSystems biedt grote voordelen aan organisaties en teams

Efficiëntere vergaderingen
Organisaties die werken met GroupSystems melden een dramatische daling van de vergaderduur. Enquêtes geven aan dat meer dan drie keer zo veel werk gedaan kan worden in dezelfde hoeveelheid tijd.

Kortere projectdoorlooptijden
Veel organisatie realiseren aanzienlijke reducties in projectdoorlooptijden. Productontwikkeltijden worden verkort tot minder dan 50 procent dan voorheen gebruikelijk was.

Minder vergaderingen
Vergaderresultaten zijn meteen beschikbaar en op zodanige wijze georganiseerd dat ze meteen geschikt zijn voor actieplannen. Er is daardoor meer ruimte voor projectwerk tussen projectvergaderingen.

Verhoogde betrokkenheid
Iedereen die bijdraagt aan besluitvorming, inclusief diegenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het besluit, kan aanwezig zijn en een volwaardige bijdrage leveren aan het besluitvormingsproces.
 
Hogere kwaliteit van besluitvorming
Het systeem ondersteunt optimale groepdynamica. Anonimiteit zorgt ervoor dat ideeën op hun eigen waarde worden geschat. Het groeperen en categoriseren van ideeën wordt op geweldige wijze door het systeem ondersteund.
 
Verbeterde communicatie
Teamwerk en samenwerking tussen teams wordt sterk verbeterd. De meeste teams ervaren, meestal voor de eerste keer, het proces van echt groepswerk en continue proces verbetering.