Consultancy

Hoe kunnen elektronische meetings uw organisatie verbeteren

De kracht van uw organisatie is sterk afhankelijk de kennis waarover u kunt beschikken. GroupSupport stelt u in staat om uw beschikbare kennis te optimaliseren. GroupSupport automatiseert groepsprocessen om de kennis in uw organisatie te delen, optimaliseren en op te vragen. Onze oplossingen zorgen er niet alleen voor dat de groepsprocessen worden versneld en verbeterd; ze leiden ook tot substantiële kostenbesparingen. Effectieve groepsprocessen zorgen voor kortere meetings, snellere evaluaties en rijkere brainstormsessies. De oplossingen van GroupSupport ondersteunen u in het optimaliseren van besluitvormingsprocessen binnen uw organisatie.

Onderzoek heeft aangetoond dat door het verbeteren van de kwaliteit van de meetings, de vergadertijd met 40% wordt verkort.
Over elektronische meetings

Onderzoek heeft aangetoond dat door het verbeteren van de kwaliteit van de meetings, de vergadertijd met 40 % wordt verkort. Daarnaast is aangetoond dat projectdoorlooptijden tot wel 90% kunnen afnemen, waardoor substantiële kosten op arbeid kunnen worden gerealiseerd. Projectleden kunnen ook deelnemen als ze asynchroon, geografisch gedistribueerd werken, waardoor besparingen op reiskosten en reistijd worden gerealiseerd.


Met een elektronisch vergadersysteem wordt een compleet en accuraat rapport gegenereerd van alle ideeën, evaluaties en beslissingen. Lat but not least, omdat de deelnemers anoniem kunnen bijdragen tijdens een workshop ervaren zij een open communicatie structuur, waardoor ook nieuwe, creatieve inzichten ter tafel komen.