Large Meeting Events

Vandaag de dag leven we in een kennisintensieve maatschappij met dynamische markten en korte productlevenscycli. De vraag is hoe het management de juiste focus kan hebben op innovatie? De traditionele top down benadering volstaat niet meer in de snel veranderende omgevingen. Bovendien beperkt kennisexpertise zich niet alleen meer tot de strategische top, maar is deze te vinden door de gehele organisatie. De nadruk van kennis wordt verplaatst naar kennismanagement.
Een Large Meeting Event heeft als doel om oplossingen te genereren voor complexe vraagstukken door het gebruik van collectieve intelligentie. Het management kan in de zoektocht naar het gezamenlijke doel succesvoller zijn door enerzijds ruimte te creëren voor nieuwe ideeën en anderzijds gebruik te maken van de juiste specialisten binnen de organisatie.
GroupSupport faciliteert Large Meeting Events tot 400 deelnemers op vrijwel iedere locatie.