Online Meetings

De markt voor web conferencing transformeert zich van generiek mechanisme ten behoeve van het zenden van informatie (one to many) naar een interactief mechanisme voor de many to many communicatie.
Voor het succes van deze many to many communicatie is het noodzakelijk om structuur toe te voegen in virtuele meetings. Hoe meer discipline er kan worden geïntegreerd in het interactieve proces des te efficiënter deze wordt. Daarom gebruikt GroupSupport de online applicatie binnen project teams. De deelnemers kunnen op deze wijze effectief bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer ze asynchroon, geografisch gedistribueerd werken.
Online meetings zullen de traditionele meetings niet vervangen, maar het stelt het projectteams in staat om tegen lage kosten frequenter te overleggen, gezamenlijke kennis op te bouwen en het besluitvormingsproces transparant te maken voor alle deelnemers.