Producten

GroupSystems

GroupSystems maakt van vergaderingen een belevenis. Het ondersteunt creatief brainstormen, versnelt kennis- uitwisseling en levert op een snellere manier betere resultaten.

Met GroupSystems wordt iedereen gehoord, worden meer en betere ideeën gebrainstormd, worden ideeën op inhoud beoordeeld, wordt consensus gecreëerd, en worden besluiten genomen in de helft van de tijd van een traditionele vergadering.

Het is een slimmere, productievere manier om kennis uit te wisselen, ideeën groepsgewijs verder uit te werken en als groep echt samen te werken. De groep maakt sneller besluiten die gedragen worden door de groep. GroupSystems maakt kennis expliciet en komt sneller tot de kern van een probleem. GroupSystems maakt mensen productiever “any time” en “any place”.

How GS worksHoe werkt GroupSystems

  1. Voorzitter stelt doelen vast
  2. Facilitator ontwerpt de GroupSystems Agenda om de doelen te bereiken
  3. De groep start in GroupSystems
  4. Facilitator leidt de groep door de activiteiten
  5. Op het eind van de vergadering wordt het rapport uitgedraaid.

Thinktank
de nieuwste generatie software van GroupSystems voor gestructureerde Collaboration

GroupSystems I
Face-to-face oplossing