Tools

Deze onderdelen van GroupSystems I ondersteunen en verbeteren het vergaderproces.


Agenda
Agenda

Agenda geeft de volgorde van de vergadering weer. Het geeft een lijst van de hulpmiddelen die tijdens de vergadering gebruikt worden inclusief de tijdlijn.

Reports
Reports

Reports stelt u in staat rapporten te creëren en bekijken die de gehele vergadering of een deel hiervan samenvatten. Rapporten kunnen gegenereerd worden als tekst, RTF of Word bestand.

Categorizer
Categorizer

Categorizer is een hulpmiddel waarmee een groep mensen een lijst van ideeën kan genereren en opmerkingen over kan maken. U kunt categorieën creëren en de ideeën eenvoudig sorteren door deze naar de juiste categorie te verslepen.

Electronic Brainstorming
Electronic Brainstorming

Electronic Brainstorming biedt een eenvoudig proces waarin een vraag of kwestie wordt voorgelegd aan de deelnemers, die opmerkingen kunnen plaatsen. Dit proces bevordert creatieve en diepgaande discussies.

Group Outliner
Group Outliner

Group Outliner ondersteunt het verzamelen van commentaren en acties in een vooraf vastgestelde structuur. Deze structuur kan worden uitgebreid tot tientallen niveaus diep.

Topic Commenter
Topic Commenter

Topic Commenter stelt deelnemers in staat om opmerkingen te maken over een lijst van verschillende onderwerpen. Dit proces van ideeën genereren is meer gestructureerd dan Electronic Brainstorming, maar minder gestructureerd dan Group Outliner.

Vote
Vote

Vote biedt een scala van mogelijkheden waarmee een groep mensen een lijst van ideeën kan evalueren om consensus te creëren en tot een besluit te komen. De resultaten kunnen getoond worden in diverse statistische en grafische formaten.

Alternative Analysis
Alternative Analysis

Alternative Analysis stelt u in staat een aantal alternatieven te wegen op meerdere criteria. Waar vote zich beperkt tot evaluatie op een enkel criterium is met dit hulpmiddel evaluatie over meerdere criteria mogelijk.

Survey
Survey

Survey stelt u in staat om enquêtes te maken en de resultaten elektronisch te verzamelen. In het ‘vote’ hulpmiddel dienen alle vragen van hetzelfde type te zijn (bijvoorbeeld allemaal op een ‘tienpuntsschaal’). In survey kunnen alle typen vragen door elkaar worden gesteld.