Wanneer GroupSystems te gebruiken

Het uitgangspunt om GroupSystems te gaan gebruiken in een organisatie komt vrijwel altijd op hetzelfde neer. Een groep mensen komt bij elkaar voor een reden. De groep moet kennis uitwisselen op een interactieve manier en in een kort tijdsbestek tot resultaat komen. Het doel van de bijeenkomst kan uiteen lopen van Risk Assessments, tot de evaluatie van leveranciers, tot het creëren van draagvlak in een besluitvormingsproces, tot het bedenken van een bedrijfsstrategie etc, etc.      

GroupSystems kan voor vele toepassingen gebruikt worden:

 • Strategische planning
 • Draagvlakontwikkeling bij besluitvormingsprocessen
 • Human Capital Management en andere P&O toepassingen
 • Product ontwikkeling
 • Six Sigma
 • Verkoop en Operatie Planning
 • Marketing Focus Groepen
 • Risk and Control self-assessment
 • Leverancier evaluatie
 • Software Reviews
 • Business process re-engineering
 • Kwaliteits Cirkels en andere TQM processen
 • Als groep voorstellen schrijven
 • Requirements development om acquisities te ondersteunen
En nog veel meer…