Workshops


GroupSupport faciliteert elektronische sessies op dezelfde tijd en dezelfde plaats voor groepen van 10 tot 20 personen en grotere groepen tot 400 deelnemers. De facilitering varieert van technische facilitatie tot proces facilitering. Voor iedere workshop stellen we samen met de klant de doelen en het te volgen proces vast.

Tijdens de workshop zorgen wij dat voor de technische facilitatie zodat de klant zich volledig op de inhoud kan richten. Na de workshop worden de resultaten vastgelegd in een rapport.

Belangrijke voordelen:

  • Parallelle invoer
  • Anonimiteit
  • Complete en accurate vastlegging van de workshop

Parallelle invoer

Stelt u eens zich voor wat een chaos het zou veroorzaken als we allemaal tegelijk gaan praten in een workshop. Juist doordat in een elektronische workshop iedereen op gestructureerde wijze op hetzelfde moment “praat”, krijgen we op efficiënte wijze een beter resultaat.
De deelnemers typen hun eigen bijdragen in en zijn in staat om op hetzelfde moment kennis te nemen van de bijdragen van de andere deelnemers. Dit werkt veel sneller dan wanneer iedereen op zijn beurt zou praten. De methode voorkomt dat men keer op keer in herhaling valt en het geeft de deelnemers de mogelijkheid om op de ideeën van anderen voort te bouwen. Doordat de deelnemers via het toetsenbord de ideeën intypt heeft de deelnemer ruim de tijd om de juiste formulering vast te stellen. Dit leidt tot veel minder misverstanden tussen leden van de groep. Bovendien zijn deelnemers die de taal van de sessie verbaal niet geheel beheersen in staat om de conversatie in geschreven woord te volgen. Het is immers makkelijker een vreemde taal te lezen dan de discussie verbaal in een vreemde taal te volgen.

Anonimiteit

In tegenstelling tot een traditionele vergadering zijn alle bijdragen van de deelnemers anoniem. Deze eigenschap heeft een aantal voordelen. De evaluatie van de discussie vindt plaats op basis van de inhoud. De boodschap is immers van belang, niet de boodschapper. De identiteit van de deelnemer is niet te achterhalen. Door de anonimiteit komt ook de creativiteit van de deelnemer veel meer tot zijn recht. De anonimiteit maakt de drempel lager om zich uit te spreken over een bijdrage waar de deelnemer zich niet helemaal zeker van voelt. In een traditionele workshop kan een deelnemer zich generen als zijn bijdrage niet goed ontvangen wordt binnen de groep. Veel mensen gaan dat risico niet eens aan en dus komen in traditionele workshops vele onderwerpen eenvoudigweg niet aan de orde. Daarnaast wordt er met ideeën waarvan niet bekend is waarvan de bijdrage vandaan komt meer respectvol omgegaan. De bijdrage kan ten slotte afkomstig zijn van een deelnemer met meer senioriteit. Kritiek op dergelijke anonieme wijze geuit komt vaak veel minder hard aan dan kritiek die op de persoon wordt geuit. Het is ook veel gemakkelijker om emotionele reacties binnen de groep te pareren.

Complete en accurate vastlegging van de workshop

Vaak vindt het meest frustrerende deel van de vergadering na de vergadering plaats. Wat is er allemaal gezegd en in welke context? Welke besluiten hebben we genomen? Wat is het resultaat? Deelnemers aan een elektronische workshop weten dat al hun bijdragen opgeslagen worden. De bijdragen worden niet gefilterd en achteraf kan iedere deelnemer de bijdragen nog eens rustig nalezen waarbij, doordat men de eigen opmerkingen woordelijk terugleest, de acceptatie van het resultaat hoog is.